روستای قره کلک
این وب سایت دربردارنده نظرات مطالب پیرامون روستای قره کلک و منطقه ی سهند است
درباره وب سایت


این وب سایت برای معرفی بیشتر روستای قره کلک در فضای مجازی ایجاد شده و تلاش دارد تا با بهره گیری از این فضا پتانسیل ها و ظرفیت های این روستا را برای خوانندگان معرفی کرده و ابزاری باشد برای منعکس کردن مشکلات قره کلک و روستاهای اطراف. شما میتوانید نظرات و پیشتهادات خود را برای ما بفرستید از طریق ایمیل یا شماره تلفن 09360431509

مدیر وب سایت : پرویز فضلی
مطالب اخیر
Make your flash banner free online
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما وب سایت روستای قره کلک در انعکاس مشکلات روستا و معرفی آن در این چند سال موفق بوده است؟

سه شنبه 9 مرداد 1397 :: نویسنده : پرویز فضلی
استاد عزیز دهپور از اهالی روستای آتش بیگ و ساکن تهران از اولین کسانی هستند که با کمک اهالی این روستا توانسته اند مدارک و اسناد بسیار ارزشمندی که متعلق به سال های قبل از انقلاب و حتی قدمت بالای 70 یا 80 سال را گرد آوری کنند .عزیزانی که مایل باشند به راحتی می توانند به این اسناد در کانال تلگرامی ایشان   به آدرس   https://t.me/Aziz_Dehpour     دسترسی داشته باشند .
در این مطلب یکی از این اسناد را با هم مرور می کنیم


بازنویسی استعلام و استشهاد ۸۵ ساله میرزا رفیع خان شجاعی از مالکین و معتمدین روستاهای هشترود و ممهور به مهر حکومتی هشترود
فرستنده: علیرضا شجاعی
بازنویس: عزیز دهپور
ویراستار: حمید زکی
از آقایان مالکین و محترمین اهالی هشترود استعلام و استشهاد میرود که هر کس راجع به یکدانگ از بیست و دو دانگ قریه آتش بیگ ملکی این بنده رفیع
شجاعی دارای ورقه هویت نمره ۹۷۷ که قیمتاً تقریباً در حدود هشتصد تومان میباشد اطلاع و شهادت دارند ذیلاً شهادت خود را مرقوم و بنده را متشکر نمایند
از مراتب مرقوم متن اطلاع دارم صحیح است
نصرت اله
نمره ۱۶
امضاء
از مراتب مرقوم متن اطلاع دارم صحیح است
کاظم
نمره ۳۸
امضاء
از مراتب متن شهادت دارم
حسین موسوی
نمره ۱۵
مهر: یا امام حسین
از مضمون مرقوم متن شهادت دارم صحیح است
عبد الحسین صادقی
کدخدای دولتی آتش بک دارای هویت نمره ۲۱
مهر: عبد الحسین
مراتب متن شهادت دارم صحیح است
قدرت اله علیزاده
خرده مالک آتش بک نمره 501
مضمون متن شهادت دارم
تیمور آزاد نمره ۲۹
مراتب متن اطلاع دارم
مهدی حسینی گلوجه
امضاء
از مراتب فوق اطلاع دارم صحیح است
روح اله امیرپور مهردار
نمره ۳
امضاء
از مراتب فوق اطلاع دارم صحیح است
غفار دلو حسن
نمره ۳۰۳
مراتب متن شهادت دارم صحیح است
اکبر آقا دبیری خرده مالک آتش بک
نمره ۷۹
مهر: اکبر آقا


بسمه تعالی
بطوریکه آقایان محترمین ذیل ورقه را نوشته مهر نموده اند صحیح و معتبر است همه کس آقایان معروف داعی است فی ۲۴ شهر ذی الحجه الحرام
حرره الحقیر خراسانی
مهر: المتوکل علی الله عبدالوهاب
کدانگ از بیست و دو دانگ قریه آتش بگ واقعه در محال هشترود آقای میرزا رفیع خان شجاعی مالک و متصرف میباشد و آقایان امضا کنندکان ورقه معرف اینجانب میباشند ۱۳۱۲/۱/۲۹
امین مالیه هشترود
امضاء
یکدانگ از بیست و دو دانگ قریه آتش بک واقعه در محال هشترود آقای میرزا رفیع خان شجاعی مالک و متصرف میباشد و آقایان امضاء کنندگان معروف اداره حکومتی هشترود میباشند ۱۲/۱/۳۱
عبد اله
امضاء
مهر: حکومت هشترود و مضافات ۱۳۰8

شرحی بر استعلام و استشهاد ۸۵ ساله میرزا رفیع خان شجاعی از مالکین و معتمدین روستاهای هشترود و ممهور به مهر حکومتی هشترود
نویسنده: عزیز دهپور
این سند تاریخی ۸۵ ساله، استشهادیه میرزا رفیع خان شجاعی، فرزند میرزا جهانگیر خان شجاع الملک، از مالکین روستاهای سهند آباد و معتمدین هشترود، در مورد تعلق یک دانگ از ۲۲ دانگ املاک روستای آتش بیک به خودش می باشد.
نکات جالب توجه این سند تاریخی بسیار مهم عبارتند از:

1- آتش بیک تنها روستای هشترود است که املاک و زمینهای آن ۲۴ دانگ بوده و در اسناد قدیمی به مجموع زمینهای چهار مزرعه آتش بیک، ذاکر آباد، سرخوش بیک و چوپلوجه نسبت داده می شود، دلیل این که در این سند املاک آتش بیک ۲۲ دانگ ذکر شده، این است که فتحعلی خان سیف الممالک در ناحیه تخته مقداری از زمینهایش را به کشاورزان روستای جبیند و در ناحیه جیرانلار مقداری از زمینهایش را به کشاورزان ایده لو منتقل کرده است.
البته در مورد زمینی موسوم به "دعوالی یر" در جیرانلار، میان مالکین آتش بیک و اهالی توپ آغاج اختلاف وجود داشته، که در نهایت آن زمین به اهالی توپ آغاج واگذار میشود.
2- بر اساس یکی از اسنادی که پیش از این منتشر نموده ایم میرزا جهانگیر خان شجاع الملک شش و نیم دانگ از املاک آتش بیک را از عباداله خان سیف الممالک خریداری کرده بوده، که احتمالاً تا هنگام تهیه این استشهادیه، پنج و نیم دانگ از آن املاک را فروخته بوده اند.
3- در این استشهادیه، نام و گواهی و مهر و امضای سیزده تن از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکین روستاهای مختلف سهند آباد، معتمدین و افراد حکومتی به شرح زیر آمده است.
*نصرت اله: به احتمال زیاد نصرت اله خان امیری پسر ارشد سلطان است.
*کاظم: به احتمال زیاد کاظم خان لطفی مالک دمیرچی، داماد فتحعلی خان، همسر عدیله خانم و پدر ابراهیم خان لطفی است.
*حسین موسوی: سید حسین موسوی، داماد اکبر آقا دبیری آتش بیک است.
*عبدالحسین صادقی: در آن تاریخ کدخدای آتش بیک و از نزدیکان عباداله خان سیف الممالک بوده، که بعدها به مراغه مهاجرت می کند و اکنون بازماندگانش در مراغه سکونت دارند.
در اغلب اسناد نزدیک به یکصد سال پیش آتش بیک نام عبدالحسین خان صادقی آمده است.
*قدرت اله علیزاده: قدرت اله خان، پسر کوچک فتحعلی خان و نرگس خانم و پدر بهراد خان، که در دوران سربازی از دنیا رفته است.
*تیمور آزاد: اطلاعاتی در مورد این شخص نداریم، شاید مشهدی تیمور نجفی باشد.
*مهدی حسینی گلوجه: میر مهدی حسینی گلوجه، که حمله دار حج بوده و در سفر حج عباداله خان سیف الممالک همسفر او بوده است.
آقا میر مهدی ۸ بار به سفر حج رفته بوده.
*روح اله خان امیرپور: مالک روستای مهردار و برادر عبداله خان امیرپور
*غفار دلوحسن: غفار سلطان، مالک روستای دلوحسن
*اکبر آقا دبیری: پدر میرزا محمد دبیری و پسر میرزا ستار که از خرده مالکین آتش بیک بوده
*میرزا عبدالوهاب خراسانی آتش بیک: از علمای برجسته سهند آباد، پسر ملا محمد و پدر میرزا محمد و میرزا آقا خراسانی، که بیشتر اسناد نزدیک به یکصد سال پیش آتش بیک با دست خط زیبا و انشای شیوای او نگارش شده است.
*امین مالیه هشترود: یکی از شخصیت های حقوقی هشترود
*حاکم هشترود به نام عبداله: عبداله خان سالار عشایری، پدر خلیل خان و قهرمان خان عشایری، که در ۸۵ سال پیش حاکم هشترود بوده است، او از سرکردگان فوج هفتم شقاقی و از مالکین زنجیر آباد بوده و اکنون نوادگانش در پاشابیک سکونت دارند.
در زمان حکومت عبداله خان سالار عشایری، مدتی حکومت هشترود از آتش بیک به گنج آباد منتقل میشود که احتمالاً دلیل آن اعمال نفوذ و اقتدار ارشد سلطان و اختلافات او با عبداله خان سالار عشایری بوده است.
4- این استشهادیه تاریخی، تنها سندی است که در پایش نشان مهر حکومت هشترود در زمان مرکزیت آتش بیک وجود دارد، به همین دلیل یکی از مهمترین اسنادی است که تاکنون در کانال تلگرامی "عزیز دهپور" منتشر نموده ایم.
مهر حکومت هشترود و مضافات در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی تهیه شده است.

امیدوارم که انتشار این سند تاریخی، آغازی باشد بر پیگیریهای بیشتر همراهان برای دسترسی به اسناد تاریخی بیشتر.

نوع مطلب : آرشیو مطالب منتخب گروه تلگرامی سهند آباد، اسناد تاریخی استاد عزیز دهپور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic